۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر
تعداد بازدید : 858

ریاست مجتمع

 

:نام و نام خانوادگی
محمد حسین پور ابراهیمی

:سمت
ریاست مجتمع تخصصی درمانی جواد الائمه

:مدرک تحصیلی
 MPH دکترای پزشکی عمومی و مدرک تخصصی
:سوابق اجرایی 
                                                                          
(۸۳-۸۷) رئیس مرکز بهداشت شهرستان بافت

 (
87-90) رئیس مرکز بهداشت کرمان

(90-93) معاون فنی مرکز بهداشت استان کرمان


(90-97) مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان کرمان

ریاست کلینیک جوادالائمه(ع)(93-هم اکنون)

 

تلفن تماس : 32514992-034