۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن
تعداد بازدید : 918

فیزیوتراپی

این بخش شامل 2سالن مجزا برای آقایان وخانمها و دارای جدیدترین دستگاهها و همچنین امکانات لیزر وماساژ درمانی می باشد.

مسئول واحد : خانم شیخ شعاعی

شیفت صبح : 8 تا 13 مخصوص بانوان

شیفت عصر : 4 تا 6 مخصوص بانوان

شیفت عصر : 6 تا 8 مخصوص آقایان

رزرو نوبت بصورت حضوری در ساعتهای کاری بالا می باشد.

بدلیل دولتی بودن مرکز و داشتن قرارداد با تقریبا تمامی بیمه ها هزینه های فیزیوتراپی بسیار مناسب بوده و امکانات آن نیز قابل توجه است.

تلفن تماس : 32514993-034