۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن
تعداد بازدید : 1197

مدیریت

مدیریت کلینیک : آقای ابراهیم سوداگرزاده

سمت مدیر داخلی و جانشین ریاست

تلفن تماس : 32531433-034