۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر

کارپرداز : آقای سید غلامحسین حسینی اطهر 

انجام تمامی امور خرید و تدارکات کلینیک را بر عهده دارند.

تلفن تماس : 32510026-034