۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن

این واحد مهم نگهبانی وحراست از مجتمع را برعهده دارد وهمچنین وظیفه اطلاع رسانی به بیماران را نیز دارد.

مسئول واحد : آقای نهنگی

پرسنل ثابت : آقای سید محمد موسوی