۱۳۹۸ جمعه ۲۶ مهر

آقای دکتر امین مهدوی : فوق تخصص قلب وعروق : شنبه تا سه شنبه ساعت 17 تا 20

گرفتن نوارقلب / اکو قلب نیز در این درمانگاه انجام می شود.

 

نوبت گرفتن به یکی از روشهای نوبت دهی 

 

ظرفیت ویزیت : 20نفر در روز