۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر

نفرولوژیست ها :

خانم دکتر فاطمه موسوی مهدی آبادی ( فوق تخصص کلیه وفشارخون ) : شنبه،دوشنبه،چهارشنبه عصر از ساعت 16:30 تا 19:30      ظرفیت ویزیت : 20نفر در روز

خانم دکتر آزاده صابر( فوق تخصص کلیه وفشارخون) : یکشنبه،سه شنبه،پنج شنبه عصر از ساعت 17 تا 20                                     ظرفیت ویزیت : 30نفر در روز

 

خانم دکتر سیمین دخت حبیب زاده (فوق تخصص کلیه) : دوشنبه صبح ساعت 8 تا 10                                                                 ظرفیت ویزیت : 20نفر در روز

آقای دکتر جلال آزمندیان (فوق تخصص کلیه) : سه شنبه صبح ساعت 8 تا 9                                                                               ظرفیت ویزیت : 10نفر در روز

 

اورولوژیست :

آقای دکتر رضا محمدی فوق تخصص کلیه ومجاری ادراری                                                                                                        ظرفیت ویزیت : 20نفر در روز

دوشنبه و چهارشنبه ساعت 9 تا 11 صبح