۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر

آقای دکتر وحید معاضد فوق تخصص خون وآنکولوژی : شنبه،یکشنبه،سه شنبه،چهارشنبه از ساعت 14 تا 22

گرفتن نوبت فقط بصورت حضوری از منشی

ظرفیت ویزیت : 20نفر در روز

 

آقای دکتر علی نعمتی فوق تخصص خون وآنکولوژی : شنبه تا سه شنبه از ساعت 16 تا 21

گرفتن نوبت : تلفن گویا،سایت اینترنتی و بصورت حضوری از منشی

ظرفیت ویزیت : 30نفر در روز

 

آقای دکتر سید محمدابراهیم پورحسینی فوق تخصص خون و آنکولوژی : شنبه،یکشنبه،سه شنبه،چهارشنبه ساعت 16 تا 21

گرفتن نوبت با روشهای نوبت دهی و حضوری از منشی

ظرفیت ویزیت : 30نفر در روز