۱۳۹۸ جمعه ۲۶ مهر

آقای دکتر مهدی شریف زاده : فوق تخصص چشم پزشکی

شنبه،یکشنبه،سه شنبه عصرها : از ساعت 16:30 تا 20

 

آقای دکتر آرش دانش طلب (متخصص چشم پزشکی) : دوشنبه،چهارشنبه عصر از ساعت 16:30 تا 20

 

خانم دکتر انیس شمسی : پنج شنبه عصر از ساعت 17:30 تا 19

 

ضمنا بینایی سنجی و تجویز و فروش عینک نیز در کلینیک چشم پزشکی انجام می گردد

 

اعمال جراحی چشم با استفاده از پیشرفته ترین دستگاه لیزر چشم انجام می گیرد