۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن

آقای دکتر مسعود نظری (متخصص مغزواعصاب )

 

شنبه تا  سه شنبه عصرها : از ساعت 17 تا 20

 

نوبت دهی بر اساس یکی از روشهای نوبت دهی