۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر

شماره تلفن گویای کلینیک :  1677

ساعت رزرو نوبت : 24 ساعت شبانه روز می توانید برای 7روز آینده از پزشک موردنظر خود نوبت رزرو کنید.

لطفا به پیغام ها بطورکامل گوش داده و گزینه موردنظر را وارد نمایید.

بعد از ثبت کدملی حتما باید علامت * را بزنید.

بعد از ثبت شماره همراه نیازی به درج علامت * نیست،فقط بعد از این مرحله به دقت گوش دهید تا کد پیگری خود را که تلفن اعلام می کند که همان شماره نوبت شماست یادداشت کرده و روز بعد ساعت 15 به بعد جهت پذیرش شدن با خود داشته باشید.

تخصص هایی اعلام می شود که در روز بعد پزشک آنها در مرکز حضور داشته باشد و بیماران را ویزیت کند.

 

مراحل گرفتن نوبت با تلفن گویا :

1-ابتدا زدن شماره تخصص

2-انتخاب نام پزشک

3-انتخاب زمان ویزیت

4-درج کدملی به همراه علامت ستاره

5-درج شماره همراه

6-گرفتن کد پیگیری از تلفن