۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر

 

مسئول واحد : آقای علیدادی

پرسنل : آقایان همدمی و سروری

تاسیسات ساختمانی : آقای امیرزاده

 

تلفن تماس : 32512098-034