۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

واحد پذیرش:

این واحد در طبقه همکف قرار دارد و برای ثبت نوبتهای تلفنی و اینترنتی وحضوری اخذشده توسط بیماران می باشد و هزینه های درمانی را اخذ می نماید.

مسئول واحد : خانم میرزایی

افراد ثابت این واحد : خانمها میرزایی و اشرف زاده

 

پذیرش پزشکان خون و آنکولوژی و سرطان در  ساعت 2 تا 7 عصر در باجه پذیرش طبقه بالا (طبقه اول) انجام میشود.

 

میزخدمت:

این قسمت در روبروی پذیرش در طبقه  همکف قرار دارد و جهت راهنمایی و دادن اطلاعات لازم به بیماران می باشد.

در میز خدمت آقای سلطانی اماده پاسخگویی حضوری  و تلفنی به بیماران عزیز می باشد.

 

تلفن تماس پذیرش و میزخدمت (اطلاعات) : 32512098 - 034