۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر

آقای دکتر مسعود مقدری : متخصص طب سنتی

چهارشنبه ها عصر : از ساعت 18 تا 20

ظرفیت ویزیت : 20نفر در روز

گرفتن نوبت : تلفن گویا ، سایت اینترنتی، حضوری از منشی