۱۳۹۸ جمعه ۲۶ مهر

خانم دکتر مهسا شفیعی : متخصص زنان و زایمان و جراحی 

شنبه تا چهارشنبه صبحها : از ساعت 10 تا 12

ظرفیت ویزیت روزانه : 20نفر

گرفتن نوبت : تلفن گویا،سایت اینترنتی وحضوری از منشی