۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر

بخش لیزر چشم : صبحهای پنج شنبه : ساعت 9 تا 12

اعمال جراحی چشم توسط پیشرفته تریت دستگاه لیزر انجام می گیرد.

جهت گرفتن نوبت و رزرو وقت یکی از عصرهای شنبه تا پنج شنبه

به متخصصین چشم پزشکی این مرکز مراجعه کرده و ویزیت و تعیین وقت شوید.